ประกาศ มาตราการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากไม่ผูกพร้อมพย์กับบัตรประชาชน และ บัญชีปิดขอ
“”ขอนศ.ทีมีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อธนาคารของตนเองเพื่อทำการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนและตรวจสอบบัญชีที่ปิด ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 “”นี้เพื่อทาง มหาวิทยาลัยจะได้ทำการโอนเงินต่อไป
รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2565 New GFMIS
รหัสงบประมาณ ปี2565 New GFMIS
รายละเอียดกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2565 New GFMIS
รายละเอียดกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มรายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวอย่างรายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รหัสข้อมูลกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสงบกลางกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การสร้างรหัสย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระเบียบกระทรงการคลัง

   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศฉบับที่ 3 พศ. 2555

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2562


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *