รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี2566
รหัสงบประมาณแหล่งของเงินปี67
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
บขยายเวลาเบิกจ่าย เงินรายได้
ใบขอขยายเบิกจ่าย เงินรายได้
ตัวอย่าง ขยายเวลาการเบิกจ่าย (งปม.) บันทึกข้อความ
ตัวอย่าง ขยายเวลาเบิกจ่าย (เงินรายได้)
ตัวอย่าง ขยายเวลาการเบิกจ่าย (งปม.) แบบ บส.01
รายละเอียดปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มรายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวอย่างรายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รหัสข้อมูลกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสงบกลางกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การสร้างรหัสย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระเบียบกระทรงการคลัง

   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศฉบับที่ 3 พศ. 2555

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2562


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *